سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین سخایی – استادیار دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خر
بابک دوست شناس – مقاله

چکیده:

تالاب حله با وسعت تقریبی ۲۰ هزار هکتار در یک فرورفتگی وسیع ساحلی واقع در استان بوشهر می باشد که عمده ترین آوردهای آبی آن از رودخانه های شاپور و دالکی می باشد این تحقیق بصورت فصلی بین سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ انجام گردید و در طی آن از ۸ ایستگاه مستقر در رودخانه و تالاب حله نمونه برداری شد و ۱۴ فاکتور محیطی همانند شوری هدایت الکتریکی اکسیژن اشباع شده اسیدیته، فسفات، سولفاتکلرید آمونیاک کل مواد محلول، کدورت نیترات نیتریت درجه حرارت ph بصورت فصلی مورد تجزیه قرارگرفتند و برای تعیین وضعیت آب رودخانهو تالاب حله از شاخصی تحت عنوان شاخص کیفیت آب water quality index =wqi استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که ایستگاه های موجود در رودخانه حله در طبقه بندی دوم قرار دارند که از خصوصیات اصلی آن شروع تغییرات جدی در ویژگی آب تحت تاثیر محیط زیست و تماس با آلودگی های کشاورزی و خانگی و … می باشد.