سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرضیه فیضی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرع
محسن دهقانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
عبدالرضا کرباسی – استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

روند افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی، توسعه فعالیتهای صنعتی و تغییر الگوی مصرف سبب می شود تا سالیانه میلیونها تن پسماند صنعتی در کشور تولید و از چرخه خارج شود. برای تسریع در کنترل، دفع و بازیافت این پسماندها نیاز به مدیریت صحیح و اصولی می باشد. هدف از این تحقیق کمک به تحقق و دستیابی به توسعه پایدار، تعیین وضعیت موجود و مدیریت پسماندهای صنعتی در شهرک صنعتی شماره دو بندرعباس می باشد. روش کار در این تحقیق بر اساس بازدیدهای میدانی، مشاهده و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با مدیران و صاحبان ۴۴ واحد فعال صنعتی است. نتایج بدست آمده نشان داد که کل پسماند تولیدی در شهرک ۶۵۳۶/۲۲ تن در سال است. میزان تولید زائدات شبه خانگی ۶۲۲۲/۰۶ تن سالانه و میزان تولید زائدات صنعتی ۳۱۴/۱۶ تن می باشد. همچنین گروه های مختلف صنایع شامل صنایع فلزی ۹۸/۵۵ تن ، صنایع نساجی ۱۰/۸۲ تن، صنایع سلولزی ۳۰/۸۴ تن، صنایع شیمیایی و دارویی ۷۱/۶۸ تن، صنایع کانی غیر فلزی ۱۷۸/۶ تن، صنایع غذایی ۶۱۴۲/۷۵ تن و گروه خدماتی ۲/۱۲ تن پسماندهای صنایع را تولید می کنند. در بین صنایع موجود در شهرک صنعتی صنایع شیمیایی و دارویی ۱% زائدات خود را به فروش می رسانند و ۴۵% زائدات خود را بازیافت می کنند و صنایع غذایی ۴۰% و صنایع فلزی ۴۵% زائدات خود را می فروشند. نحوه دفع زائدات به صورت تلنبار کردن و حمل به محل دیگر ۴۴ واحد صنعتی، سوزاندن ۱۲ واحد صنعتی و دفن کردن در ۶ واحد صنعتی می باشد. با توجه به نتایج فوق جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست، برقراری یک سیستم مدیریت مناسب جهت ساماندهی مواد زائد صنعتی امری واجب می باشد.