سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحیده باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه شهید بهشتی – عضو باش
فرشته یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

گسترش روز افزون جمعیت در شهر و وسایل نقلیه ناشی از آن امروزه به عنوان یک معضل توجه مدیران ارشد دولتی را در حیطه پروژه های شهری بخود معطوف داشته است . محدودیت ایجاد مسیر های سطحیجهت کاهش ترافیک در سطح شهر، لزوم بکارگیری روشهای حمل و نقل درون شهری مانند تونل را ایجاب نموده است . هر سازه مهندسی ازجمله یک تونل زیر زمینی باید پاسخگوی اهداف و کارکردهای تعریف شده خویشبوده و در دوره طراحی و ساخت دارای شرایط ایمن واقتصادی خاص خود باشد. مدیریت ریسک به عنوان یک دید مهندسی و شرایط کاملا مطلوب ارزیابی شده است. مقاله حاضر در جهت مطالعه ریسک های احداث تونل شهری نیایش با رویکرد شناسایی ریسک ها، منشا و اثرات آنها است و ضمن بررسی تقسیم بندی ریسک در پروژه های تونل سازی شهری، مناسب ترین تقسیم بندی انتخاب میگردد. پس از بررسی تاثیرات ریسکها در فازهای مختلف پروژه از منظر اجرایی، در نهایت راهکارهایی جهت پاسخ مناسب به ریسکها ی احداث درپروژه تونل نیایش ارائه میگردد هدف بر این است تا با پایش و کنترل ریسک های موجود از اتلاف هزینه و زمان اجتناب گردد