سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی رضوانی فر – کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد – مرکز طراحی مهندسی توس دریا

چکیده:

بسیاری از عیوب موجود در قطعات ریخته گری را نمی توان با تغییردادن در پارامترهای فرایند حذف کرد. ایجاد این عیوب می تواند بدلیل طراحی ضعیف هندسی قطعات باشد. یکی از متداولنرین عیب ها، حفره های انقباضی می باشند که در محل تقاطع قطعات ریخته گری ایجاد می گردند. اکثر قطعات بکاررفته در اجزای سیستم رانش شناورهای دریایی دارای محل های تقاطع بسیاری می باشند که می تواند تولید سالم این قطعات را تحت تاثیر قرار دهد. بدین منظور شناخت انواع اتصالات ریخته گری و پارامترهای موثر در کاهش عیوب در آنها مورد بررسی قرار گرفت. این اتصالات مدل شده و نحوه انجماد آنها شبیه سازی شد. از روش المان برداریبدین منظور استفاده گردید. در انتها الگوریتمی مطابق با دستورالعمل های DFM ارائه شد.