سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام گودرزی – دانش آموخته کارشناس ارشد
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – اعضا هیئت علمی و عضو مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی دانشگاه علوم پ
افشین تکدستان –
مریم حمیداوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از مشکلات مهم شرکت های کشت و صنعت نیشکر از جمله کشت و صنعت دعبل خزاعی استان خوزستان پسماندهای تولید شده ناشی از تولید محصولات اصلی است که به منظور طرح مدیریت آنها باید ضایعات تولیدی از مبدا شناسایی و طبقه بندی شده و راه کارهای مناسبی برای کنترل آنها درنظر گرفته شود دراین پژوهش تحلیلی توصیفی شناسایی طبقه بندی پسماندهای جامد و نیمه جامد کشاورزی صنعتی صنایع شکر نئوپان الکل و خمیر مایه و پشتیبانی شرکت دعبل خزاعی به عنوان کاملترین مجموعه کشت و صنعت نیشکر موجود در کشور به منظور ارایه راه کارهای مدیریتی مورد بررسی قرارگرفته است و به همین دلیل نسبت به شناسایی منابع تولید ماهیت حالت فیزیکی علل تولید تناوب تولید و جمع آوری وروش مدیریت پسماند ها از طریق تکمیل پرسشنامه بازدید و مصاحبه حضوری با مسئولین واحدها رجوع به مدارک فنی موجود و رسم نمودار فرایند تولید درواحدهای مورد مطالعه اقدام گردید و ضمن شناسایی پسماندها کمیت آنها نیز اندازه گیری شد سپس طبقه بندی پسماند هابراساس دو معیار جهانی UNEP کنوانسیون بازل مورد بررسی قرارگرفت همچنین جهت ذخیره سازی و پردازش داده ها اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی مواد زاید گرددی.