سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر بهروش – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
عبدالرسول سلمان ماهینی –
حمیدرضا شهبازی –

چکیده:

در این مطالعه به بررسی وضعیت استان گلستان از نظر قابلیت تامین آب شرب شهری پرداخته شده است. از آنجا که نزدیک به ۹۰ درصد از آب شرب شهر های استان از چاه ها تامین می شود، رابطه بین ویژگی های مختلف ۱۷۹ چاه شرب شهری با میزان آبدهی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تهیه و آماده سازی نقشه های مربوط به پنج پارامتر ارتفاع، شیب، بارش، تراکم پوشش گیاهی و زمین شناسی، ویژگی های مربوط به هریک از چاه ها از نقشه ها استخراج شده و پس از دسته بندی مقادیر مربوط به هر یک از متغیر ها بر اساس میزان آبدهی، دسته های با تعداد چاه بیشتر و آبدهی بالاتر، به عنوان ویژگی های مناطق با پتانسیل بالای آبدهی تعیین گردیدند. ارتفاع بین ۵۰ تا ۲۰۰ متر، شیب ۵-۰ درصد، بارش بیش از ۷۰۰ میلیمتر در سال، جنس سازند رسوبات آبرفتی و شاخص گیاهی NDVI بین ۰ تا ۰٫۳، دارای بیشترین تعداد چاه و بالاترین میزان آبدهی می باشند.