سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوشنگ مرادی گبلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
فیروز رضی زاده – استادیار دانشگاه اهر
یوسف ستارزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

ساختگاه انتخاب شده برای سدمخزنی یامچی به مختصات عرض جغرافیایی ۳۸درجه و ۴دقیقه شمالی و درطول ۴۸درجه و ۵دقیقه خاوری دراستان اردبیل واقع شده است مطالعات زمین شناسی مهندسی درتمامی مراحل اجرای یک طرح سدسازی موثر میب اشند عدم کارایی و مشکلات یک سوم از سدها درسطح جهان نتیجه ضعف مطالعات مهندسی آنها بوده است از انجایی که گاگاهی دقیق ازرفتار توده سنگ طراحان را درکاربرد هرچه صحیح تر مصالح و ایمن سازی سازه درمقابل بلایای طبیعی کمک می کند قبل از اجرای هرپروژه مهندسی لازم است تا ویژگیهای مهندسی توده سنگ درمنطقه مورد بررسی قرارگیرد درمنطقه مورد مطالعه تکیه گاه ها و پی سد روی نهشته های مارنی ماسه سنگی توفهای نئوژن بالایی قرار دارند که فرسایش پذیر و کم مقاومت اند ویژگیهای مهندسی توده سنگ درمنطقه محاسبه گردید که نتایج زیربه دست آمد شاخص کیفیت سنگ RQD درجناچپ به طور متوسط ۷۰تا۷۵ درصد است که دربخشهای ماسه دار به حدود ۵۵درصد کاهش می یابد و دربستر دره برای انواع کلیه رنگ و سیلیستون ۶۵درصد توف و ماسه سنگ ۴۰تا۴۵ درصد و توف خرده شده توف برشی کنگلومرا ۲۵تا۴۵ درصد اندازه گیری شده است.