سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا لبافی – دانش آموخته ارشد، دانشکده مهندسی کشاورزی و فناوری، دانشگاه تهران
حجت احمدی – دانشیار،دانشکده مهندسی کشاورزی و فناوری، دانشگاه تهران

چکیده:

جعبه دنده های سیاره ای- خورشیدی به علل هم محوری محور ورودی و خروجی، طراحی ساده تر، وزن کم، اشغال فضای کمتر در خط انتقال توان، دامنه گسترده نسبت دنده های مختلف، و کم صداتر بودن نسبت به جعبه دنده های مکانیکی کشویی در بخش کاهنده نهایی تراکتور به وفور استفاده می شوند. عیوب پنهان چرخ دنده ها و به خصوص آنهایی که حتی به وسیله بهترین تعمیر کاران شناسایی نمی شوند بیش از ۶۰ درصد عیوب یک سیستم را شامل می شوند. بدین منظور در این پژوهش طبقه بندی عیوب برون دنده ی کاهنده نهایی تراکتور مسی فرگوسن مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا به کمک شتاب سنج داده های ارتعاشی در چهار حالت (سالم، شکسته،ساییده و شکسته-ساییده) برون دنده ضبط گردید و به رایانه منتقل شد. این سیگنال ها به کمک تبدیل سریع فوریه از حوزه زمان به حوزه فرکانس برده شدند. پس از استخراج ویژگی های مناسب شش ویژگی که امتیاز بالاتری داشتند در ورودی طبقه بند k امین نزدیک ترین همسایه قرار گرفتند. از ۷۵% نمونه ها به منظور بانک داده طبقه بند استفاده شد. ارزیابی فاصله داده های آزمون نسبت به بانک داده ها بر اساس روش فاصله اقلیدسی صورت گرفت و مقدار k از ۱ تا ۲۵ تغییر داده شدتا بهترین دقت طبقه بند حاصل گردد. کمترین دقت طبقه بند در هفتمین k به میزان ۹۲% و بیشترین دقت طبقه بند در شانزدهمین k به میزان ۹۶% بدست آمد. دقت بالای این فرایند موجب خواهد شد که این سامانه در عیب یابی خودکار کاهنده نهایی مورد بهره برداری قرار گیرد.