سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی بخشایش – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کرج
حسین خوشوقتی – اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور
افشین امجدی – استادیاراقتصاد کشاورزی وعضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اق

چکیده:

تمرکز زدایی مدیریت آب کشاورزی از طریق تعاونی های آب بران به این مفهوم است که آب بران درتمام جنبه ها و کلیه سطوح مدیریت آبیاری درگیر شوند به طوریکه کشاورزان در برنامه ریزی طرح بهره برداری نگهداری توان بخشی حفظ منابع طبیعی و رفع اختلافات خودکفا باشندو دولت عملا نقش تسهیلگررا برعهده دار باشد هدف این تحقیق بررسی و طبقه بندی عوامل موثر برتمرکز زدایی مدیریت آب کشاورزی از طریقایجاد تعاونی های آب بران است این عوامل در دو سطح مورد ارزیابی قرارگرفت نخست پی ریزی و تشکیل این تعاونی و سطح دوم تداوم فعالیت های آن با کیفیت مورد انتظار کشاورزان شبکه های آبیاری حوضه آبریز سد البرز استان مازندران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ۱۱۸ کشاورز بصورت کاملا تصادفی انتخاب شدند. به همین منظور با استفاده از مدل کانو یک چارچوب مفهومی جهت بررسی عوامل موثربرتشکیل و پایداری تشکلهای آب بران ارایه شد که عوامل موثر را به سه طبقه الزامی یک بعدی و جذاب طبقه بندی و سپس رتبه بندی نمود.