سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

چکیده:

شوری خاک ها و اراضی مجاور آنها به یکی ازمعضلات خاک ها به ویژه درمناطق خشک و نیمه خشک درایران محسوب می شود که با مدیریت صحیح و علمی این مشکل باید مهار گردد انی تحقیق به منظور طبقه بندی شوری و قلیائیت اراضی احمدآباد آبیک روستای قارپوز آباد به اجرا گذشته شد دراین تحقیق ازسامانه اطلاعات جغرافیایی برای تهیه نقشه شوری و قلیائیت استفاده شده است وسعت منطقه مطالعاتی ۱۶۰۰ هکتار است برای انجام این کار ۲۰پروفیل حفر شد و تعداد ۷۱نمونه خاک برای تجزیه های فیزیکی و شیمیایی به ازمایشگاه منتقل شد و درنهایت با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه شوری خاک تهیه شد.