سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید خانجانی – دانشجوی دکتری تخصصی زمین شناسی
فریدون قدیمی عروس محله – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران اراک

چکیده:

به منظور تعیین شدت بیابان زایی اراضی تحت اثر عوامل زمین شناسی مدل بیابان زایی تحت عنوا ن روش زمین شناسی طبقه بندی شدت بیابان زایی Geologycal Classification of Desertification – GCD ارایه گردید اینمدل دارای ۸ فاکتور زمین شناسی موثر دربیابانزایی می باشد که عبارتنداز لیتولوژی فرسایش هیدرولوژی بافت و کیفیت رسوبات توپوگرافی شوری و قلیائیت رسوبات، رسوبات تبخیری و گنبد نمکی ، با بررسی حوضه میقان اراک تحت این مدل و ترسیم نقشه بیابان زایی ارتفاعات درحاشیه حوضه درکلاس بیابان زایی کم وناچیز قرارگرفت مخروط افکنه ها و فلاتها کلاس بیابان زایی متوسط را نشان دادند بیابان زایی شدید دشتهای دامنه ای و ارتفاعات دارای واحدهای تبخیری و مارنی رادربرگرفت و نهایتا پلایا و دشت سیلابی درمرکز حوضه بیابان زایی خیلی شدید را نشان دادند.