سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شایلان زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی و معماری، دانشگاه تهران
زهرا قیابکلو – دانشیار دانشکده معماری،دانشگاه تهران

چکیده:

گسترش روزافزون نیاز به نور طبیعی، که با کاهش منابع فسیلی وافزایش آگاهی در زمینه مزایای این نور رخ داده است، منجر بهساخت و تولید سیستمهای متنوعی شده است که این نیاز را برآورده می سازند و همزمان برخی از معایب حضور نور روز در فضاها را نیزحل می کنند. هر یک از این سیستمها، که دریافت و کنترل نور را بر عهده دارند، دارای قابلیت ها و ویژگیهای متنوعی، متناسب با مقاصدمختلف هستند. به همین دلیل و با توجه به تعدد آنها، انتخاب مناسب کاری بسیار دشوار است، لذا نیاز است متناسب با ویژگیها و عملکردهای خاص خود، گروه بندی شوند. مقاله حاضر ابتدا با اینرویکرد به بررسی کلی سیستمهای نورپردازی با نور روز پرداخته است، به طوریکه با این بررسی بتوان کاربردها، تشابهات، تمایزات و معایب و محاسن آنها را فهرست کرد. سپس سیستم ها را در دوطبقه بندی قرار می دهد. طبقه بندی اول مربوط به اقلیمی است که هر یک از سیستمهای نورپردازی با نور روز می توانند در آن استفاده شوند و دراین اقلیم بیشترین راندمان را دارند. با توجه به این طبقهبندی لوورهای آینه ای، پانلها با برش لیزری و سیستمهای هدایت کننده نوری در گروه اقلیم گرم، سیستم طاقچهای در گروه اقلیم سرد و سیستمهای متمرکزکننده سهموی در گروه اقلیم ابری قرار گرفتند. طبقه بندی دوم، با توجه به کاربریهای مناسب برای به کارگیری این سیستمها انجام شد.