سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده حمیده محمودی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
سید رضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
اسدالله محبوبی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
علیرضا پیریایی – مدیریت اکتشاف نفت، زمین شناسی سطح الارضی

چکیده:

نمودارهای پتروفیزیکی اطلاعات مفیدی را از خواص فیزیکی زمین در اعماق مختلف نشان می دهند و برای تعیین رخساره های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا رخساره های الکتریکی، انعکاسی از خصوصیات فیزیکی سنگ است که بر روی نمودار های الکتریکی نمایان می شود و می تواند به یک یا چند رخساره سنگی اختصاص داده شوند. در این مطالعه برای تعیین رخساره ها، از روش های آنالیز خوشه ای چند متغیره استفاده شده است. اساس این روش ها گروه بندی داده های مشابه و متمایز ساختن آنها از داده هایی است که از نظر آماری با این گروه ها اختلاف دارند. کاربرد این روش ها در ارزیابی خصوصیات رخساره ها منجر به کاهش هزینه های اکتشافی در صنعت نفت می شود. علاوه بر این، نتایج مطالعه مقاطع نازک خرده های حفاری و نمودار سنگ شناسی با نتایج حاصل از رخساره های الکتریکی تعیین شده از داده های نمودار مطابقت دارد. در این بررسی ۴ رخساره الکتریکی تعیین شده که نتایج حاصل از این مطالعه می تواند به چاه هایی که فاقد اطلاعات سنگ شناسی است تعمیم داده شود.