سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد تکتاز – مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس
محمدهادی روحیان –
وحید محصلی –
لادن جوکار –

چکیده:

استان فارس درحدفاصل ۲۷:۵۰تا۴۰:۵۰ طول شرقی و ۱۷:۲۷تا۳۱:۴۵ عرض شمالی درجنوب غربی کشور با مساحت ۱/۴ میلیون هکتارمعادل ۷/۵۲ درصد ازوسعتکل کشور وسومین استان بعدازاستان سیستان وبلوچستان و کرمان می باشد بحران اب درسالهای اخیر بهدلیل وقوع خشکیالی های پی درپی دراغلب دشتهای استان فارس مشاهده می شود بررسی وضعیت موجود و تشخیص میزان بحران جهت برنامه ریزی و اخذ تصمیمات مناسب جهت حفظ منابع ابهای زیرزمینی الزامی به نظر می رسد با استفاده از امار هواشناسی و نمونه گراف های سازمان آب منطقه ای فارس اطلاعات میزان تراز آب ۳۴ دشت دریکدوره آماری ۱۰ ساله از سال ۷۷ جمع آوری شد که با استفاده از برنامه minitab Excel تجزیه خوشه ای انجام شد سپس دشتهای مورد مطالعه از نظر شدت بحران و افت تراز اب با توجه به میزان بارندگی طبقه بندی گردید پس از انجام آنالیز خوشه اب به روش ward مشاهده گردید که براساس بارش دو سال خشکسالی و ترسالی و تغییرات تراز آب دشتها به ۶ طبقه تقسیم گردید.