سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی کریمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مرتضی کازرونی –

چکیده:

شبکه های بدون مراقبت زمینی برای تشخیص و تعیین نوع اهداف و همچنین مکان یابی و ردگیری به کار می روند. یکی از تکنیک های بسیار کارآمد و کلیدی در طبقه بندی اهداف، ادغام اطلاعات می باشد. در بین سطوح مختلف ادغام اطلاعات، ادغام در سطح ویژگی اطلاعات یکروش مناسب برای کاهش انرژی مصرفی و همچنین پهنای باند مخابراتی که از منابع بسیار محدود در شبکه محسوب می شوند، می باشد. این مقاله یک روش برای تعیین نوع خودرو با استفاده از ادغام در سطح ویژگی اطلاعات را ارایه می دهد. در این علاوه بر کاهش حجم داده های ارسالی و کاهش مصرف انرژی، ویژگی های استخراج شده از سیگنال های دریافتی پس از طبقه بندی برای تعیین نوع خودرو به کار می رود. در این مقاله از داده های سنسورهای صوتی، مادون قرمز و لرزه ای بانک اطلاعاتیSITEX02مربوط به آزمایشSensIT استفاده شده است. پس ازپیش پردازش سیگنال ها، ویژگی های زمانی و فرکانسی سیگنال سنسورها با استفاده از طبقه بندی کننده هایKNN و SVMطبقه بندی میشوند.