سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیروس شاکری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور یاسوج
عنایت اله یزدان پناه – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور یاسوج،
محمدرضا چاکرالحسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق طبقه بندی تناسب اراضی برای استفاده بهینه از اراضی کشاورزی و رسیدن به تولید پایدار محصولات عمده درمنطقه برم الوان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی می باشد. این تحقیق بر پایه تفسیر عکسهای هوایی توام با استفاده از نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی انجام شد. ابتدا نقشه خاکشناسی منطقه تهیه شد. پس از تهیه نقشه خاکشناسی به عنوان نقشه پایه، عملیات طبقه بندی تناسب اراضی برای محصولات انتخابی منطقه به روش محدودیت ساده و بر مبنای اصول ارائه شده در راهنمای فائو و جدول نیازهای اقلیمی و خاک محصولات که توسط سایز و همکاران ارائه شده است، انجام شد. نتایج نشان داد تناسب آب و هوایی منطقه برای هر دو محصول گندم و جو دیم نسبتا مناسب( S2 ) می باشد. توپوگرافی برای واحدهای مرتفع که شامل کوهها و تپه ها می باشد محدودیت ایجاد کرده است. به طوریکه این عامل باعث شده که این دو واحد به ترتیب در کلاس نامناسب( N2t ) و تناسب بحرانی( S3t ) قرار گیرند. عوامل فیزیکی و حاصلخیزی نیز باعث ایجاد محدودیت جزئی برای هر دو محصول گندم و جو دیم در برخی واحدها شده است