سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا شهریاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
عظیم رضایی مطلق –
امیر رضایی مطلق –
اصغر ابراهیمی –

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله، شناسایی اتوماتیک ناحیه های گوناگون در تصاویر ماهواره ای با استفاده از ویژگی بافت می باشد که در دو روشGLCMوطیف فوریه با هم مقایسه می شوند. با ترکیب ویولت گسسته وو ویژگیهای GLCMGLCM یک روش جدید برای شناسایی مناطق شهری ارائه شده است که بعنوان معیاری برای اندازه گیری میزان توسعه یافتگی در مناطق شهری بکمک تصاویر ماهواره ای بکار می رود.در این مقاله با ترکیبGLCM و ویژگیهایفضایی الگوریتمی بیان شده است که در آن ۹ % بهبود راندمان نسبت به حالتی که تنها از ویژگیهای فضایی استفاده کنیم ، بدست می آید. ۲ ویژگی ازGLCM برای شناسایی مناطق زیستی بکار برده شده است. مشکل تشخیص مناطق مختلف با یک روش جدید مورد بررسی قرار گرفته و منجر به نتایج مطلوب شده است. نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم افزارMATLAB/IMAGE PROCESSING بر روی یک پایگاه داده ای که تصاویر از آنجا گردآوری شده اند وIKONOSنام دارد ، صحت عملکرد سیستم مذکور را تایید میکند.