سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین پورقاسم – تهران دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی برق و کامپیوتر ص پ ۱۴۱۱۵-۱۱۱
حسن قاسمیان –

چکیده:

اثر انگشت یکی از مهمترین معیارهایی استکه برای شناسایی و تایید هویت افراد بکار می رود در سالهای اخیر با افزایش تعداد افراد جوامع و گسترش بانکهای اطلاعاتی مربوط به اثر انگشت خودکارسازی عمل شناسایی غیرقابل اجتناب گردیده است دراین راستا طبقه بندی یک مجموعه بزرگ از تصاویر اثرانگشت به چند زیرکلاس زمان جستجو و شناسایی یک تصویر ناشناخته در آن مجموعه را کاهش میدهد تصویر در ۶ کلاس حلقه ای راست حلقه ای چپ حلقه ای دوقلو ، کمانی کمانی خیمه ای و گردابی ساده طبقه بندی می شوند دراین تحقیق با استفاده از یک نوع موزاییک بندی خاص ویژگیهایی از طیف دامنه تصویر اثر انگشت استخراج می گردد ویژگیهای مستخرج در عین حال که دارای بیشترین اطلاعات هستند کمترین حجم را اشغال می کنند