سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس حبیب خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشافمعدن
حجت الله رنجبر – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بین طول جغرافیایی ۵۵:۳۰ تا ۵۶:۳۰ و عرض جغرافیایی ۲۸:۳۰تا ۲۹ واقع شده است این منطقه شامل و برگه خبروباغات می باشد دراین مطالعه ازطبقه بندی نظارت شده استفاده شد دراین روش پیکسلهای مربوط به هرجسم زمینی دررنگهای مختلفی نشان داده شد ابتدا ترکیب رنگی RGB=8,3,1سنجنده ASTER ساخته شد که واحدهای مختلف لیتولوژی را به خوبی از هم جدا نمود سپس دسته هایی تعیین گردید و مناطقی که با اطمینان متعلق به این دسته ها هستنددرتصاویر مشخص شد و درمرحله بعد با یک سری عملیات ریاضی و اماری پیکسلها درگروه های خود قرارگرفت طبقه بندیهای مختلف برروی تصاویر استر انجام و ازروشهای کمترین فاصله تا میانگین چهارگوش ها بیشترین شباهت نقشه بردار زاویه طیفی فاصله ماهالونوبیس و شبکه عصبی استفاده شد و پیکسلها درگروه های کاملا مجزا قرارگرفت