سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی قلی پور – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدحسین صداقی –
موسی شمسی –

چکیده:

این مقاله به طبقه بندی برخی ازلهجه های مختلف زبان فارسی می پردازد درراستای این تحقیق مجموعه دادگانی از لهجه های مختلف زبان فارسی شامل لهجه های تهرانی آذری کردی اصفهانی و مازندرانی گردآوری شده است همچنین آزمایشی برای درک توانایی انسان در تشخیص این لهجه ها ترتیب داده شده است برای پیاده سازی یک مدل مهندسی درمرحله استخراج ویژگی پیش از بخشب ندی گفتاربراساس زمان ضرایب MFCC و انرژی هربخش به علاوه مشتقات اول و دوم آنها محاسبه می شود درمرحله اخر برای طبقه بندی از م اشین بردار پشتیبان svm و شبکه عصبی احتمالاتی PNN استفاده شده و نتایج قابل قبولیدرمقایسه با قدرت انسان بدست آمده است.