سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا عبدالصمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مژگان مهدیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
محمد امانی تهران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سعیده گرجی کندی – پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ تهران

چکیده:

انعکاس طیفی یک جسم اطلاعات بسیاربا ارزشی از خصوصیات آن را دراختیار می گذارد بطور معمول منحنیهای طیفی درناحیه مرئی مورد بحث می باشند که نتیجه آن اطلاعات رنگی جسم است هرچقدرمحدوده طیفی مورد بررسی بزرگتر باشد و به نواحی خارج از مرئی خصوصا مادون قرمز نزدیک شویم انتظار می رود اطلاعاتی از ذات جسم نیز درطیف اندازه گیری شده وجود داشته باشد دراین مقاله رفتارطیفی برخی الیاف خام وامکان طبقه بندی آنها با استفاده از اطلاعات طیف انعکاسی درطول موجهای مختلف شامل محدوده فرابنفش مرئی و مادون قرمز نزدیک مورد بررسی قرارگرفت همچنین از الیاف تصاویری درمحدوده مادون قرمز نزدیک گرفته شده و امکان شناسایی الیاف بررسی شد نتایج حاصله از طیف سنجی الیاف نشان داد که الیاف با ماهیت مختلف رفتار طیفی متفاوتی را بویژه درناحیه مادون قرمز نزدیک از خود بروز میدهد و لذ ااین روش میتواند برای طبقه بندی آنها مورد استفاده قرارگیرد.