سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رسول مالکی – کارشناس ارشد توسعه روستایی از دانشگاه صنعتی اصفهان
شهلا علیزاده – دانشجوی کارشناسی
مهرداد پویا – دانشجوی دکتری توسعه سیستمی

چکیده:

توزیع عادلانه امکانات و ثمرات توسعه درمیان عموم مردم از خصیصه ها مهم اقتصاد پویا و سالم است گام اساسی درزمینه تدوین برنامه های کارآمد و منطبق برواقعیت ها و دستیابی به هدف برتر و عدالت اجتماعی شناخت و آگاهی لازم و کافی از توانها و امکانات درهر منطقه جغرافیایی است لذا قبل از تدوین نوع و راهکارهای فرایند توسعه شناخت وضع موجود به عنوان اولین گام در برنامه ریزی توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است راه ها به عنوان یکی از امکانات لازم و زیرساختهای مهم توسعه می توانند نقشمهمیدر کاهش نابرابری ها و عدم تعادلها و توسعه مناطق مختلف داشته باشند دراین پژوهش سعی شده است به مقایسه طول راه های جاده ای در ۳۰ استان کشور ایران پرداخته شود به این منظور ابتدا طول راه های استانها در طبقه بندی وارد شد سپس طول راه های استانها براساس جمعیت و مساحت آنها مورد مطالعه قرارگرفت این پژوهش با استفاده از آمار سرشماری سال ۸۸ کشور توسط مرکز آمار ایران و با بهره گیری از روش اسکالوگرام به رتبه بندی استانهای ایران از لحاظ برخورداری از انواع راه های جاده ای پرداخته است.