سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجلال الدین موسوی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
فردین اخلاقیان طاب –
کاوه ملازاده –

چکیده:

دراین مقاله شش رقم برنج با استفاده از ماشین بردار پشتیبان برپایه ویژگیهای شکل برنج طبقه بندی شده اند الگوریتم پیشنهادی شامل مراحل تحصیل تصوییر قطعه بندی استخراج ویژگیهای شکلی انتخاب ویژگیها و طبقه بندی می باشدهفدهویژگی شکل از هر دانه برنج استخراج گردید ممکن است بعضی از ویژگیهایاستخراجی نقشی در بالا بردن دفت طبقه بندی نداشته باشد بنابراین با استفاد هاز الگوریتم انتخاب جلورونده ویژگیهای برتر پیدا شدند. درنهایت با استفاده از ماشین برداری پشتیبان طبقه بندی انجام شده است نتایج نشان داد وقتی که از پنج ویژگی استفاده می شود ماشین بردار پشتیبان بیشترین کارایی را دارد طبقه بندی برای این شش رقم برنج با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و پنج ویژگی بهینه به دقت ۹۵٫۵۷ درصد رسید.