سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید زارع ابیانه – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدا
مهدی جوزی – دانشجوی دکترای گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
محمد الباجی – گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
امین غریب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این تحقیق مقایسه روشهای مختلف آبیاری بر طبق سیستم ارزیابی پارامتریک در سطحی معادل ۹/۳۰۱۱ هکتار در دشت میهه استان چهارمحال و بختیاری، در جنوب غربی ایران بود. بعد از تجزیه و تحلیل و ارزیابی خصوصیات خاک، با استفاده از سیستمهای اطلاع رسانی جغرافیائی (GIS) نقشه های تناسب اراضی برای آبیاری سطحی و قطره ای تهیه گردیدند. نتایج نشان دادند که ۷۳ هکتار از اراضی منطقه مورد مطالعه برای آبیاری سطحی بسیار مناسب می باشند. در روش آبیاری قطره ای نیز ۸/۱۳۵۵ هکتار بسیار مناسب تشخیص داده شد. همچنین با کاربرد آبیاری قطره ای به جای آبیاری سطحی، می توان تناسب ۲۸۴۸ هکتار (۵۶/۹۴%) از اراضی دشت میهه را بهبود داد. مهمترین عوامل محدود کننده آبیاری قطره ای بافت خاک، شیب و مقدار آهک بود اما برای آبیاری سطحی، شیب و بافت خاک عوامل محدود کننده بودند. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم آبیاری قطره ای در تمام دشت میهه (به استثنای اراضی سری خاک ۴٫۱) نسبت به روش آبیاری سطحی مناسب تر است.