مقاله طبقه بندی پوشش گیاهی جنگل های ارس (.Juniperus excels M.Bieb) و تجزیه و تحلیل آن در ارتباط با متغیرهای محیطی (مطالعه موردی: بخشی از کوهستان البرز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۲۷۷ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: طبقه بندی پوشش گیاهی جنگل های ارس (.Juniperus excels M.Bieb) و تجزیه و تحلیل آن در ارتباط با متغیرهای محیطی (مطالعه موردی: بخشی از کوهستان البرز)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارس
مقاله البرز
مقاله آنالیز گونه محیط
مقاله طبقه بندی پوشش گیاهی
مقاله فیروزکوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روانبخش هومن
جناب آقای / سرکار خانم: مروی مهاجر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: زبیری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اعتماد وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جوامع جنگلی ارتفاعات ایران و تورانی با گونه ارس شناخته شده است. این جنگل ها از گذشته های دور تاکنون تغییرات زیادی را متحمل شده اند و امروزه کمتر نشانی از جوامع پیوسته جنگلی دارند، اما هنوز هم می توان توده های دورافتاده اما متراکم ارس و حتی جنگل های وسیع آن را یافت. در این تحقیق به پوشش گیاهی و ویژگی های اکولوژیک این جنگل ها در البرز جنوبی از شمال استان تهران تا شمال غرب استان سمنان پرداخته شده است. برداشت داده های پوشش گیاهی بر اساس روش براون بلانکه همراه با اندازه گیری برخی متغیرهای مهم محیطی انجام پذیرفت. برای طبقه بندی پوشش گیاهی از TWINSPAN، تحلیل پوشش گیاهی از نرم افزار JUICE، و برای بررسی روابط پوشش گیاهی محیط از تجزیه واریانس (ANOVA) و رج بندی CCA و PCA بهره گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده شش گروه پوشش گیاهی مشخص شد که از لحاظ فلورستیک و اکولوژی متمایز بودند و ویژگی های رویشگاهی هریک با تعیین گونه های غالب و معرف تشریح شد. این گروه ها در سه تیپ اصلی جای گرفتند: Juniperus excelsaRhamnus pallasii, Juniperus excels- Cotoneaster mummularius و Juniperus excels- Lonicera iberica. گروه اول در ارتفاعات پایین تر و خاک های فقیرتر از نظر ازت و ماده آلی رویش دارد، در حالی که گروه دوم در ارتفاع بالاتر و خاک هایی با ازت، ماده آلی، و ظرفیت رطوبت اشباع بیشتری رویش دارد. گروه سوم نیز مختص مناطقی تحت تاثیر رژیم رطوبتی با منشا هیرکانی است.