مقاله طبقه بندی و کدبندی نواحی ساحلی از دیدگاه اکولوژیک در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۴۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: طبقه بندی و کدبندی نواحی ساحلی از دیدگاه اکولوژیک در استان مازندران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی اکولوژیک
مقاله زیستگاه های ساحلی
مقاله مدل CMECS
مقاله استان مازندران
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق در راستای برنامه های راهبردی ملی شیلات و محیط زیست کشور و به منظور دستیابی به هدف کلی طبقه بندی و کدبندی ناحیه ساحلی از دیدگاه اکولوژیک بر اساس معیارهایCoastal and Marine Ecological Classification Standard (CMECS) در سال ۱۳۸۹ انجام گرفته است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های میدانی و تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای و نقشه های پوشش مکانی و بر اساس دو گروه از لایه های اطلاعاتی شامل اجزای ژئومورفولوژی سطح و اجزای پوششی زیستی انجام و در نهایت زیستگاه ها کدبندی شدند. نتایج حاصل از بررسی های انجام گرفته مشخص نمود که تنوع زیستگاهی منطقه مورد مطالعه (مازندران) محدود به چهار گروه زیستگاه های ساحلی، شنی – ماسه ای به عنوان گروه غالب و زیستگاه های مصبی (رودخانه های دائمی و فصلی)، تالابی – نیزاری و جنگلی می باشد. تاثیرپذیری از تغییرات محیطی (فصل) برای دو دوره نوسانات زمانی بهار – تابستان و پاییز – زمستان از یکدیگر متمایز و قابل تفکیک می باشند.