مقاله طبقه بندی واحدهای مورفوکلیماتیک استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا از صفحه ۲۳۴ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: طبقه بندی واحدهای مورفوکلیماتیک استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبقه بندی اتومات
مقاله واحدهای مورفوکلیماتیک
مقاله روش ایزوکلاستر
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرم امیر
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری سیدمروت
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوب نژاداصل نازیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژئومورفولوژی کلیماتیک یا شکل شناسی اقلیمی سطح زمین به بررسی شکل شناختی لندفرم های متاثر از عناصر و عوامل اقلیمی می پردازد. این شاخه از دانش ژئومورفولوژی، پراکندگی اشکال ناهمواری ها را در ارتباط با تقسیمات قلمروهای اقلیمی در سطح خشکی ها مورد توجه قرار می دهد. در زمینه تقسیم بندی اتومات واحدهای مورفوکلیماتیک سرزمینی یا منطقه ای ایران هنوز مطالعات دقیق و خاصی صورت نگرفته است. در این پژوهش با به کارگیری تکنیک تحلیل خوشه ای (ایزوکلاستر) جی آی اس مبنا و استفاده از هفت پارامتر توپو – کلیماتیک (شامل ارتفاع، شیب، بارش سالانه، متوسط حداقل دما، حداقل مطلق دما، تعداد روزهای با دمای زیر صفر و متوسط دمای سالانه)، واحدهای مورفوکلیماتیک استان کرمانشاه شناسایی و طبقه بندی شد. پنج منطقه مورفوکلیماتیک و هفت واحد کلان ژئومورفولوژیکی در سطح استان شناسایی شد. این مناطق عبارتند از: منطقه مورفوکلیماتیک کم آب (فلوویال / بادی)، نیمه کم آب (فلوویال / دامنه ای)، نیمه کم آب (نهشته گذاری / فلوویال)، سرد (مجاور یخچالی فلوویال) و بسیار سرد (نیواسیون / مجاور یخچالی، کارستیفیکاسیون). بیشترین مساحت مربوط به منطقه نیمه کم آب (نهشته گذاری / فلوویال) با ۴۵ درصد مساحت استان و کمترین آن مربوط به منطقه بسیار سرد با ۳٫۶ درصد مساحت استان است. علی رغم توانایی های سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل به کار گرفته شده، روش های اتومات طبقه بندی مورفوکلیماتیک در ایران هنوز نیاز به بسط و توسعه دارند.