مقاله طبقه بندی نظارت نشده تصاویر پلاریمتریک SAR با استفاده از مکانیسم پراکندگی و میدان های تصادفی مارکوف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رادار از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: طبقه بندی نظارت نشده تصاویر پلاریمتریک SAR با استفاده از مکانیسم پراکندگی و میدان های تصادفی مارکوف
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادار با روزنه ترکیبی
مقاله پلاریمتری
مقاله تجزیه هدف
مقاله میدان های تصادفی مارکوف
مقاله طبقه بندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: آبکار علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، یک روش طبقه بندی نظارت نشده به کمک اطلاعات همسایگی، برای طبقه بندی تصاویر پلاریمتریک SAR ارائه شده است. ابتدا با استفاده از الگوریتم تجزیه هدف Cloude & Pottier یک طبقه بندی نظارت نشده بر مبنای فضای H/a صورت پذیرفت. خروجی این طبقه بندی را، به منظور همگرایی سریع الگوریتم، برای محاسبه مقادیر اولیه مراکز خوشه ها در الگوریتم اصلی در نظر گرفتیم. سپس، با استفاده از تابع تمایز استخراج شده از تئوری بیز، طبقه بندی را با معیار MAP انجام دادیم. در معیار MAP، از توزیع ویشارت به عنوان توزیع داده های PolSAR و مدل سازی اطلاعات همسایگی با الگوریتم میدان های تصادفی مارکوف، برای محاسبه احتمال اولیه کلاس ها، استفاده شد. برای افزایش قدرت تفکیک پذیری کلاس ها، به طور همزمان از اطلاعات دو تصویر مربوط به دو فصل مختلف، استفاده کردیم. دقت کلی طبقه بندی برای دو روش ویشارت و روش پیشنهادی بر مبنای معیار Purity به ترتیب برابر با %۷۰ و %۸۲ حاصل شد. تصاویر استفاده شده مربوط به ماهواره RADARSAT-2 از یک منطقه جنگلی به نام Petawawa در کشور کانادا، بودند.