مقاله طبقه بندی میزان بهره مندی شهرستانهای استان کرمان با استفاده از مدل موریس و تکنیک GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: طبقه بندی میزان بهره مندی شهرستانهای استان کرمان با استفاده از مدل موریس و تکنیک GIS
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه یافتگی
مقاله محرومیت
مقاله مدل موریس
مقاله شهرستانهای استان کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مسیبی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله استفاده از روش های کمی ـ کیفی و بهره گیری از داده هایی با خصوصیات کیفی در سال ۱۹۹۰، کارشناسان سازمان ملل را بر آن داشت تا با ترکیب پارامترهای مختلفی که در امر توسعه یافتگی نقش دارند، توسعه یافتگی و جایگاه مناطق مختلف را در این امر بهتر نشان داده و میزان توسعه و محرومیت را بهتر نمایان سازند. این تحقیق بر آن است تا با استفاده از پارامترهای کالبدی ـ اجتماعی و اقتصادی مختلف و با استفاده از مدل کاربردی موریس و نرم افزارهای کامپیوتری (SPSS, EXCELL, GIS) ، اولا جنبه های اساسی توسعه را در شهرستانهای استان کرمان مطالعه کند و این شهرستانها را از لحاظ توسعه، طبقه بندی نماید. همچنین میزان محرومیت و برخورداری شهرستانهای استان کرمان را ارزیابی کرده و با ارائه یک طبقه بندی و تحلیل رتبه ای، میزان فاصله شهرستانهای مختلف استان کرمان را روی نقشه نشان دهد و برخی از ویژگیهای عمومی آن را مشخص سازد. از آنجا که شاخص D.I می تواند نقاط ضعف و قوت شهرستانهای مختلف را از لحاظ توسعه یافتگی و یا محرومیت در پارامترهای مورد مطالعه نشان دهد، بسیار مفید و قابل استفاده بوده و مبنای مناسبی برای کاهش اختلافات و تفاوت های توسعه در بین این منطقه محسوب گردد. از طرف دیگر این تحقیق در پی روشن ساختن اختلاف فاصله توسعه یافته تزین و محرومترین شهرستان در استان کرمان بر اساس مجموع پارامترها و شاخص های بکار گرفته شده برای توسعه می باشد. نتایج حاصله از این تحقیق به خوبی نشان می دهد که علی رغم اختلاف فاحش میزان توسعه یافتگی در بین شهرستانهای استان کرمان، درصد شهرستانهای محروم و بسیار محروم بیش از شهرستانهای توسعه یافته و بسیار توسعه یافته می باشد که این امر می تواند نتیجه عدم تعادل توزیع خدمات و امکانات و نابسامانی فضایی در این استان باشد.