مقاله طبقه بندی عوامل موثر بر شاخص های اقتصادی گردشگری خارجی مطالعه موردی: کشورهای منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۳۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: طبقه بندی عوامل موثر بر شاخص های اقتصادی گردشگری خارجی مطالعه موردی: کشورهای منتخب
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری بین المللی
مقاله شاخص های اقتصادی گردشگری
مقاله عوامل موثر بر جذب گردشگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوری عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعت گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی به سرعت در حال رشد است. رقابت تنگاتنگی میان کشورهای مقاصد گردشگری برای جذب تعداد بیشتری از گردشگران وجود دارد. این مقاله در پی یافتن مهم ترین عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی بوده است. جامعه مورد مطالعه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه ۷۷ بودند. نهایتا ۳۲ کشور از کشورهای عضو در سازمان تجارت و توسعه و ۷۳ کشور از کشورهای گروه ۷۷ انتخاب شدند که نمونه ای برابر با ۱۰۵ کشور به دست آمد.
دوره زمانی مطالعه برابر با ۱۴ سال در نظر گرفته شد که از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۸ میلادی را شامل می شود. پس از تشکیل ماتریس داده ها، آنالیز از طریق همبستگی متغیرها و نرم افزار آماری Minitab انجام شد. همچنین آنالیز مولفه های اصلی گردشگری خارجی انجام گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که علاوه بر امکانات زیرساختی کشور، پتانسیل های تاریخی-مذهبی و طبیعی کشور مهم ترین عوامل در جذب گردشگران خارجی هستند. شرایط سیاسی-اقتصادی کشور رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این نتایج به دست آمده از آنالیز مولفه های اصلی، شاخص های گردشگری را بر اساس دو گروه کشور به دو دسته تقسیم کرد که این امر نشان داد که کشورهای عضو OECD درآمد گردشگری و تعداد گردشگران بیشتری را از کل گردشگری جهان به خود اختصاص داده اند. در مقابل کشورهای عضو گروه ۷۷ شاخص های رشدی را از آن خود کرده اند.