مقاله طبقه بندی خاک بر اساس آیین نامه های استاندارد ۲۸۰۰، ۱۹۹۷ UBC، ۲۰۰۶ IBC و ۲۰۰۴ Eurocode 8 مطالعه موردی: خیابان پیروزی (منطقه ۱۳ تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۱۷۷ تا ۱۱۹۲ منتشر شده است.
نام: طبقه بندی خاک بر اساس آیین نامه های استاندارد ۲۸۰۰، ۱۹۹۷ UBC، ۲۰۰۶ IBC و ۲۰۰۴ Eurocode 8 مطالعه موردی: خیابان پیروزی (منطقه ۱۳ تهران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آیین نامه Eurocode 8
مقاله استاندارد ۲۸۰۰ ایران
مقاله طبقه بندی خاک
مقاله میانگین سرعت موج لرزه ای
مقاله متوسط عدد نفوذ استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سیما
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی عقدا سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی طباطبایی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه بررسی شده در شرق تهران و در قسمت جنوب منطقه ۱۳ شهرداری قرار دارد. با توجه به انبوه ساخت و ساز در شهر تهران و سرمایه گذاری های کلان در این راستا و نیز مسائلی مانند خطرپذیری این قسمت از شهر، شناخت ساخت گاه امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، برآورد رفتار و طبقه بندی خاک، امری موثر در جهت ساخت وساز بهینه است و موجب کاهش خسارات ناشی از زلزله و جنبش های شدید آتی زمین می شود. برای طبقه بندی خاک، از آیین نامه های مختلف نظیر استاندارد ۲۸۰۰ ایران، UBC،IBC  و Eurocode 8، کمک گرفته شد. برای تعیین نوع خاک، ابتدا اطلاعات مربوط به سرعت موج برشی و آزمایش نفوذ استاندارد حاصل از پژوهش های لرزه ای و ژئوتکنیک در خیابان پیروزی جمع آوری گردید و سپس محاسبات مربوط به «میانگین سرعت موج برشی» برای محدوده بررسی شده و «متوسط عدد نفوذ استاندارد» مطابق استاندارد ۲۸۰۰، UCB،ICB  و  Eurocode 8انجام شد. بر اساس این استانداردها، خاک خیابان پیروزی به ترتیب در گروه II، SC، C و B قرار گرفته است.