سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام رشیدمهرآبادی – گروه کامپیوتر و مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
میرمحسن پدرام – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت معلم
سیاوش خجسته – گروه کامپیوتر و مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

مدیریت ارتباط با مشتری سعی در یاد گرفتن دانش در دسترس از ارتباط با مشتری را دارد تا بدین ترتیب رفتار استراتژیک را یاد بگیرد. با توجه به پیشرفتهایی که امروزه در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته، شرکتها و سازمانهای تجاری از نظر دادههای مرتبط با مشتریان غنی شدهاند و مبحث مدیریت ارتباط با مشتری نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ از این رو لزوم استفاده از تکنولوژیهای نوین مانند سیستمهای هوشمند در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری احساس میشود. در این مقاله از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی برای طبقهبندی مشتریان یک شرکت به دو گروه مشتریان وفادار و مشتریان بیوفا استقاده شده است و نتایج به دست آمده نشان دهنده کارایی مناسب این سیستم هوشمند در طبقهبندی مشتریان و درنتیجه آن مدیریت بهتر هر گروه است.