سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان صائب منفرد – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، قطب علمی کن
سیدکمال الدین ستاره دان – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، قطب علمی کن

چکیده:

در این مقاله روشی برای طبقهبندی چهار حرکت مختلف دست با استفاده از سیگنالEMG ارائه شده است. برای انتخاب ویژگی از روش انتخاب شناور تطبیقی ۱ و برای طبقهبندی از روش ماشین بردار حمایتیSVM) استفاده شده است. با مقایسهای که با نتایج حاصل از طبقهبندی توسط شبکه عصبی انجام شده نشان داده شده است که این روش قابلیت بهتری برای جداسازی سیگنالهای مربوط به حرکات مختلف را دارا میباشد