سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی سعیدی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، موسسه فاطر
مجید طارمی – کارشناس عمران، موسسه مهندسین مشاور ایمنسازا ن

چکیده:

در روش احداث تونل با استفاده از ماشینهای حفر تمام مقطع در بین انواع مختلف سیستمهای نگهداری همچون پیچ سنگ،شاتکریت، قاب فولادی و پوشش بتنی برجا، استفاده از قطعات بتنی پیش ساخته (سگمنت) به دلیل کیفیت بالا و امکان کنترلقبل از نصب و خارج از تونل، توانایی تحمل بارهای زیاد بلافاصله پس از نصب، افزایش سرعت حفر تونل به دلیل نصب سریع، مکانیزم بی عیب و نقص برای جلو راندن ماشین و پیوستگی عملیات حفر، کنترل نشست زمین در مناطق شهری و …متداول است. اشکال عمده این نوع سیستم هزینه بالا در ساخت است. البته این هزینه م یتواند از طریق نصب سریع و کاهشتاخیرات جبران شود. از سوی دیگر در زمان تولید تا نصب، ممکن است سگمنتها دچار آسیبهایی شوند که جلوگیری و کاهش آسیبها مستقیما به وسیله کاهش در ترکیدگی سگمنت ۱، تعمیر بعد از نصب و یا به طور غیرمستقیم با کاهش تاخیر درنصب، م یتواند سبب کاهش هزینههای ساخت شود. بررسی مسائل و مشکلات سازهای به وجود آمده ناشی از ترک خوردگی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا شناخت علل و پارامترهای تاثیر گذار بر ایجاد و آسیبهای وارده به سگمنت در طیمراحل ساخت، حمل، نصب و پس از اجرا م یتوان در کاهش مشکلات ناشی از این عوامل تاثیرگذار است.