سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیامک کریمی – دانش آموخته زمین شناسی اقتصادی
مهرداد بهزادی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

کانسار آهن ایله در ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ خواف قرار دارد. رخنمون های سنگی در محدوده مورد مطالعه مربوط به کمپلکس متا ولکانو- رسوبی با سن پروتروزوئیک پسین؟ که تا رخساره شیست سبز دگرگون شده اند، و همچنین تودهای گرانیتی با سن ائوسن پسین که درون این کمپلکس نفوذ کرده اند، می باشند. گرانیت های منطقه از لحاظ سری ماگمایی کالکوآلکالن با پتاسیم بالا و از لحاظ شاخص شاند، پرآلومین تا متا آلومین می باشند.از لحاظ ژنتیکی، از نوع گرانیت های تیپ I، مگنتیتی و مرتبط با زون فرورانش حاشیه قاره می باشند. اکسید های آهن توسط بعضی از بلورهای پلاژیوکلاز این گرانیت ها هضم شده اند که دمای تشکیل آن ها می تواند ۶۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد باشد و دلیلی بر منشا ماگمایی بودن ماده معدنی میباشد . مطالعه سیالات درگیر درون کانی ها کوارتز و کلسیت حاکی از وجود دمای همگن شدن ۲۰۰ تا ۳۸۰ درجه سانتیگراد با مد ۳۰۰ تا ۳۲۰ درجه سانتیگراد و وجود دو نوع شوری متفاوت ۴ تا ۶ و ۲۸ تا ۳۸ درصد معادل وزنی NaCl می باشد. حضور دو جامعه از شوری متفاوت نشان دهنده اختلاط Fluid Mixing در تشکیل کانسارآهن گرمابی می باشد. درجه یوتکتیک ۳۵- که در آزمایش سرمایش مشاهده نشان می دهد که علاوه بر NaCl نمک های دیگری از قبیل MgCl2 و FeCl2 در سیال کانه ساز وجود دارد، که نشان دهنده پاراژنز کانی های اکسیده و غلظت بسیار پایین گوگرد در سیال کانه ساز می باشد.از طرفی درون سیالات درگیر کانی هماتیت مشاهده شده است که نشان از نهایت اکسیداسیون هنگام تشکیل و اشتقاق مستقیم ماده معدنی از ماگما می باشد. آنومالی مثبت Eu در ماده معدنی نشانگر حاکم بودن شرایط گرمابی و اختلاط طی تشکیل کانسار می باشد.