سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال الدین مهدی نژاد – هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سمیه تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
سارا خرسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

توجه و بازگشت به زمانهایی که هنوز استفاده از انرژی های فسیلی و تجدید ناپذیر متداول نشده بود میتواند راهگشای دستیابی به راه حلهای بسیارارزشمندی برای استفاده موثرازانرژیهای پاک دراختیارمان قرار دهد دقت دراین امر که اولا درآن زمان کلیه مراحل طراحی بنا همزمان بوده است یکی ازظرایف و رمزهای موفقیت دریکپارچگی بناست ثانیا پروسه آموزش سازندگان و مهندسان متفاوت ازامروز بوده است ضمن اینکه زمان یادگیری بسیارطولانی تر بوده و شیوه یادگیری نیز بصورت عملی و تجربی درکارگاه ها انجام می پذیرفت آموزش مستمر و مداوم بود و این استمرار و تداوم باعث یکپارچگی درروند تجربیات معماری هرمنطقه و بوم می شد بدین لحاظ با مرور راه کارهای اندیشیده شده توسط پیشینیان میتوان شیوه های استفاده بهینه و موثر از انرژیهای پاک را آموخت که تنها راه ح لحفظ محیط زیست درعصرحاضر است.