سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

م. م. قاضی جهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده هنر و معماری
س. م. مفیدی شمیرانی – دانشگاه علم و صنعت ایران: دانشکده معماری و شهرسازی

چکیده:

نوار ساحلی می تواند باعث ایجاد سیمایی زیبا در شهر شود و موقعیت های استثنایی را برای توسعه در شهر بوجود آورد. استقرار نوار ساحلی که بین بندر و شهر است، می تواند موجب رونق و رشد اقصادی و نمادهای خاطره انگیزی را ایجاد نماید. موقعیت نوار ساحلی، می تواند نشانه ای برای بندر به حساب آید، و محدوده نوار ساحلی می تواند انعکاسی از شهرگرایی نوین با توجه به کاربری مخلوط، خیابان های مناسب برای پیاده ها، و طراحی هوشمند فضاهای باز و خلاقیت در معماری شهری باشد. این محدوده باید از نظر ارائه انواع پیشه های متناسب و محیط های سکنی متمایز گردد که این مهم نیازمند ضوابط طراحی شهری اصولی و خلاقانه ای می باشد و می باید هماهنگ با ویژه گی های محیطی و اقلیمی مکان نوارساحلی باشد. مقاله حاضر به ارائه ضوابط پیشنهادی برای طراحی بناهای و فضاهای مرتبط نوار ساحلی خواهد پرداخت. نتایج این پژوهش می تواند قابل اعمال توسط متخصصین و مسئولین در جهت ارتقای کالبدی و بصری نوار ساحلی قشم شود.