سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوتن ایروانی – استادیار گروه معماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

چکیده:

امروزه با توجه به اینکه بیش از پنجاه درصد انرژی مصرفی در بخش ساختمان به مصرف می رسد لزوم تدوین ضوابط ساختمانی با معیارهای سبز گریز ناپذیر شده است . کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا در این مسیر قدمهای جشمگیری را برداشته اند. ضوابط ساختمانی سبز شهر سانتافه در آمریکا یکی از قویترین این نمونه ها به شمار می رود. در مقاله حاضر ضوابط ساختمانی یکی از شهرهای ایران به نام زواره در مقایسه با ضوابط ساختمانی سبز سانتافه بررسی می گردد. برای بررسی هر دو از چارچوب ارزیابی چند معیاری استفاده شده است و در یکروند تحلیلی- مقایسه ای در ابتدا میزان نزدیکی هر یک از این ضوابط به پایاری سنجیده شده و در نهایت بصورت استقرایی این نتیجه حاصل می اید که می توان ضوابط ساختمانی سبز سانتافه را به عنوان مرجع و الگو جهت نزدیک نمودن ضوابط ساختمانی زواره به شرایط سبز قرارداد.