مقاله ضمانت اجرا واثر قرارداد در جلوگیری از ازدواج مجدد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۲۳۵ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: ضمانت اجرا واثر قرارداد در جلوگیری از ازدواج مجدد
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازدواج مجدد
مقاله آزادی اراده
مقاله سلب حق
مقاله قرارداد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آذین سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خانواده ساده ترین اجتماع انسانی است. بخشی از شکل گیری این نهاد، غیرارادی و بخش دیگر آن کاملا ارادی و بر اساس قصد و اراده است. ازدواج در برخی موارد از قواعد عام حقوقی پیروی نمی کند و همین امر، مطالعه احکام و موضوعات مرتبط با آن را حائز اهمیتی ویژه ساخته است.
شناخت جایگاه آزادی قرارداد در اصل برخورداری از حق ازدواج مجدد و یا عدم آن و نیز شخصیت طرف عقد، از همین دست است. قواعد حاکم بر حقوق خانواده، نوعا امری است و در نتیجه، اراده زن و مرد را یارای مخالفت با آن نیست.
این مقاله در پی آن است تا به اثر آزادی اراده بر ازدواج مجدد بپردازد؛ مطالعه ای که تاکنون جسته و گریخته انجام شده و کلی گویی ها و بعضا تعصبات غیرحقوقی، اثر همان اندک را نیز زائل نموده است.