مقاله ضمانت اجراهای مدنی حمایت کننده از حقوق ادبی و هنری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: ضمانت اجراهای مدنی حمایت کننده از حقوق ادبی و هنری
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضمانت اجرای مدنی
مقاله حقوق ادبی و هنری
مقاله دعوی تقلب
مقاله مسوولیت مدنی
مقاله رقابت و استفاده مکارانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبولی درافشان سیدمحمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضمانت اجراهای مدنی از مهمترین ضمانت اجراها برای حمایت از حقوق ادبی و هنری به شمار می آید. در این راستا در نظام حقوقی فرانسه دعوی ویژه ای تحت عنوان دعوی تقلب پیش بینی گردیده که علاوه بر جبران خسارت های زیان دیده، اثر بازدارندگی نیز دارد. این دعوی نیازمند اثبات تقصیر نبوده، فقط توسط پدیدآورنده و نیز شخصی که اجازه بهره برداری انحصاری از اثر به وی اعطا شده، می تواند اقامه گردد. در این نظام حقوقی قواعد عام مسوولیت مدنی به ویژه دعوی رقابت مکارانه و استفاده مکارانه مکمل دعوی تقلب به شمار آمده است. در نظام حقوقی ایران مسوولیت مدنی نقض کنندگان حقوق ادبی و هنری پذیرفته شده، ولی در متون قانونی خاص، مبانی و قواعد آن به خوبی تبیین نگردیده است. هرچند می توان از قواعد عام مسوولیت مدنی در این خصوص بهره برد ولی شایسته است قانونگذار با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و استفاده از دستاوردهای حقوق فرانسه، به تکمیل و اصلاح مقررات حمایتی بپردازد.