سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملیکا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
حسین بنکداری – دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

انحراف مسیر کانالهای بازازاجرای جدایی ناپذیر و مهم دررودخانه ها و مهندسی هیدرولیک است ساختار جریان درآنها تاثیرات زیادی برروی نتایج اندازه گیری دبی با استفاده از سنسورهای سرعت دارد دراین پژوهش جریان درانحراف مسیر کانال بوسیله نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی سه بعدی و براساس مدل آشفتگی تنشهای رینولدز rSM مدلسازی شدهاست و اثرات زاویه انحراف و عمق آب براندازه گیری سرعت بررسی شده است اهداف اصلی این مقاله عبارتنداز توصیف الگوی جریان درانحراف مسیر کانال های باز بررسی اثرات پارامترهای هیدرولیکی روی میدان سرعت و اندازه گیری جریان، ارایه ضریب کالیبراسیون اندازه گیری سرعت