سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم کمالی پور – شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
مجتبی صفدریان – شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
عباس شهرآبادی – پژوهشگاه صنعت نفت تهران
محمد جامی الاحمدی – دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:

تزریق امتزاجی گاز در مخازن نفتی جهت بالا بردن بازیافت نفت یکی از روشهای بسیار کارا و متداول در پروژه های ازدیاد برداشت از مخازن می باشد. معمولاً قبل از انجام چنین پروژه هایی، بررسی مکانیزمها و به دنبال آن شبیه سازی فرآیند تزریق ضروری میباشد. پدیده های نفوذ ملکولی و پراکندگی دو مکانیزم بسیار مهم در فرآیند تزریق امتزاجی گاز به مخازن نفتی هستند که متاسفانه در غالب شبیه سازیهای انجام گرفته در مطالعات مخزن از آنها صرفنظر می شود. در واقع اختلاط سیال تزریقی و نفت در محیط متخلخل سنگمخزن توسط همین دو مکانیزم کنترل می گردد. در این تحقیق میزان خطای حاصل از این ساده سازی در شبیه سازی فرآیند امتزاجی گاز و تاثیر ضریب پراکندگی در این پروسه بررسی شده است