سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی فکوریان اقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
میترا هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی عجب شیر

چکیده:

متاماتریالها مواد غیر طبیعی هستند، که به طور مصنوعی ساخته می شوند ودارای مشخصات غیر طبیعی ویژه ای هستند. از جمله آنها ضریب شکست منفی می باشد ، این خاصیت باعث می شود، تا این مواد کاربردهای گوناگون داشته باشند ) بویژه دراپتیک وفوتونیک ( . کاربرد این مواد در حوزه میکروموج واپتیک به صورت متنوع در انواع جدیدی از مدوله سازها وفیلترهای پایین گذر ،عدسی ها ، کوپلاژکننده میکرو موج ها وپوششآنتنهارا می توان نام برد. ضریب شکست منفی حاصل ناهمسانگردی دوگانه در این مواد می باشد . و ناهمسانگردی دوگانه حاصل مشخصات دو قطبی های مغناطیسی و الکتریکی در اینمواد می باشند ، که به طور غیر عادی ایجاد می شوند ؛ یعنی دو قطبی های مغناطیسی توسط میدان الکتریکی و دوقطبی های الکتریکی توسط میدان مغناطیسی ایجاد می شوند