سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهروز محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
غلامرضا عبدالله زاده – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

مقدار ضریب رفتارR یک سازه به پارامترهای گوناگونی مانند سطح خطرلرزه خیزی و شرایط خاک محل احداث سازه میزان بارهای وارد برسازه زمان تناوب سازه و… وابسته است از این رو برای تحلیل و طراحی هرچه دقیقتر سازه ها می بایست ضریب رفتار واقعی برای هرنوع سیستم سازه ای خاص تعیین گردد دراین راستا با توجه به معایب رفتارلرزه ای مهاربندهای هم محور معمولی ازنظر شکل پذیری و استهلام انرژی نه چندن مناسب آنها رفتارلرزه ای قابهای دوگانه فولادی با مهاربندهای هم محور بزرگ مقیاس درسطح شکل پذیری ویژه مورد ارزیابی قرارگرفته است برای محاسبه این ضریب رفتار ازتحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی و تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده شده که نتیجه آن ضریب رفتاری درحدود ۷٫۵۵ برای این نوع سیستم سازه ای بوده است.