سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – شرکت توانیر
محمد بهزاد – شرکت برق منطقه ای مازندران

چکیده:

تخمین تلفات انرژی در خطوط توزیع از طریق بکارگیری مدل های مناسب ضمن این که می تواند عامل موثری در کنترل صحت عملکرد لوازم اندازه گیری باشد، در عین حال می تواند شرکت های توزیع را در مواقع خرابی کنتورهای منصوبه در محل مصرف و برآورد انرژی تحویلی کمک نماید. در جریان بررسی تلفات در یک خط توزیع، بطور اتفاقی مسئله قابل توجه و در عینحال جالبی دیده شد، در این بررسی مشاهده شد که میزان تلفات اندازه گیری شده یک خط ۲۰ کیلوولت که لوازم اندازه گیری آن نیز دارای دقت قابل قبولی بوده اند بطور چشمگیری بیش از مقادیر محاسبه شده(به کمک مدلهای معتبر دنیا) بوده است.