سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی احمدی – هیات علمی گروه عمران دانشگاه ایلام
نسرین بخشایش اقبالی – دانشجوی دکترای مهندسی زلزله دانشگاه تهران

چکیده:

ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ ایران با عنوان ایین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله جهتکنترل اسیبهای سازه ای و غیرسازه ای ساختمان ها تغییر مکان جانبی را به مقدار حدود دو درصد ارتفاع محدوده نموده است کنترل تغییر مکان نسبی طبقات سازه تحت اثر نیروهای زلزله یکی از ضوابط مهم در استاندارد ۲۸۰۰ ایران می بشاد و به دلیل حفظ پایداری سازه کاه شصدمات وارده به اجزای غیرسازه ای و اسایش ساکنان حائز اهمیت می باشد پایداری سازه اساسیترین دلیل برای کنترل تغییر مکان نسبی طبقات می باشد. ساده ترین روش برای به حداقل رساندن مشکلات مربوط به پایداری جانبی محدود کردن تغییر مکان جانبی سازه است. اصول محدودیت مربوط به تغییر مکان جانبی که توسط استاندارد ۲۸۰۰ ایران اعمال می شود درخدمت این هدف است و باعث بهبود اسیب پذیری سازه در هنگام زلزله می گردد.