سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید سعیدا اردکانی –
حسین علی پور – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم و تحقیقات یزد
حسنعلی بابای – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم و تحقیقات یزد
زهرا گل بغدادآباد – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم و تحقیقات یزد

چکیده:

استفاده از انرژی نو امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است. گرم شدن کره زمین و آلودگی محیط زیست و خطر پایان پذیر بودن انرژی های فسیلی و انتشار co2زیاد به محیط باعث شده تا نظرات و توجه کشورها به سمت انرژی های نو مثل انرژی باد، انرژی زمین گرمایی و انرژی خورشید معطوف گردد. انرژی خورشید انرژی قابل تجدید،پاک فراوان، رایگان، بی خطر و در دسترس است به گفته متخصصان شهر یزد با وجود ۳۰۰ روز آفتابی درس ال و ۵ کیلووات ساعت برمتر مربع درو روز یکی از شهرهای با بالاترین پتانسیل استفاده از انرژی خورشید می باشد. در این مقاله با توجه به اینکه / متوسط تابش ۵ بالاترین میزان مصرف انرژی کشور (در بخش صنعت) استان یزد می باشد و از طرفی این استان را به عنوان معدن انرژی خورشیدی نام می برند، به ضروریتها و چگونگی استفاده از این انرژی جهت کاهش هزینه در بخش صنعت، مصرف خانوار و چرخه عمر می پردازد