سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناصر رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه علامه طباطبائی
محبوبه موحدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه علامه طباطبائی
نسیم کردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه علامه طباطبائی
ندا رضایی اباینه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

کسب و کارها همیشه با موضوعاتی از قبیل رشد، بازگشت سرمایه، ادامه حیات، خلق ارزش و اجتناب از خسارت در چالش هستند.پیشرفت صنایع و انباشت سرمایه ها هر چند رفاه و زندگی راحت تر را به دنبال آورده است ولی به همراه خود استرس و چالش نحوه اداره آن را نیز دارد. این مهم ریسک را نه به عنوان تهدید بلکه به عنوان یک فرصت نیز معرفی می کند. از طریق پیاده سازی مدیریت ریسک جامع شرکت (ERM) پیوستگی به گونه های بین کسب و کار و مدیریت ریسک شکل می گیرد که می تواند حداکثر ارزش را در هر زمان برای ذینفعان حفظ کند. مقاله حاضر ابتدا بابیان ضرورت مدیریت ریسک جامع شرکت در صنایع بزرگ به مرور اجمالی ریسکهای موجود در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پرداخته و سپس انواع ریسکهای مالی، عملیاتی و استراتژیک را دسته بندی می کند. در ادامه تخصصهای مورد نیاز برای اداره این ریسکها را بیان کرده و لزوم بهره مندی از این تخصصها با یک تفکر واحد پشتیبان که باید رد خارج از صنعت ایجاد گردد را مطرح یم کند و در آخر موضوع بورنسپاری مدیریت ریسک جامع شرکت را در صنایع بزرگ مطرح می کند و در آخر موضوع برونسپاری مدیریت ریسک جامع شرکت را در صنایع بزرگ مطرح می کند که حشور و پشتیبانی بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه در این بحث را ضروری بیان میکند.