سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن قربانی – دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی تربیت معلم
مهدی صاحبی مشفق –

چکیده:

دراینمقاله ابتدا به روشن سازی مفهوم یادگیری تلفیقی پرداخته راهبردهای یادگیری بکارگرفته شده در تدریس و یادگیری را مشخص نموده به بررسی مزایای یادگیری تلفیقی و همچنین شواهد ونتایج تحقیقاتی که تاثیر بکارگیری این نوع یادگیری را نشان داده اند اشاره کرده در ادامه یک چارچوب از یادگیری تلفیقی به منظور ایجاد یک محیط یادگیری معنی دار که شامل هشت بعد می باشد را معرفی و در آخر یک مدل یادگیری الکترونیکی با رویکرد تلفیقی ارایه و مورد بررسی قرارگرفته است.