سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین باندری – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدحسین قرینه – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
فاخر کردونی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
صادق بهامین – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

وجود تغییرات مکانی در خصوصیات خاک امری طبیعی می باشد، ولی شناخت این تغییرات به ویژه در اراضی کشاورزی جهت برنامه ریزی دقیق و مدیریت امری اجتناب ناپذیر است آگاهی از این امر برای بهبود در سودآوری و نیل به بهره بری پایدار ضروری می باشد که امروزه برای رسیدن به این هدف بحث کشاورزی دقیق، که یک استراتژی مدیریتی است که جزئیات و اطلاعات مربوط به هر قسمت از مزرعه را به کار گرفته و مدیریت دقیقی بر نهاده ها اعمال می کند مطرح شده است. در این نوع سیستم اطلاعات نوع خاک و کیفیت تولید هر قسمت کوچک از مزرعه جمع آوری شده و مقدار نهاده متناسب با آن قسمت بصورت بهینه بکار برده می شود. و تمام سطح مزرعه به طور یکنواخت نهاده های زراعی را دریافت می نماید. کشاورزی دقیق دارای تعدادی ابزار پیشرفته می باشد که به پایش تغییر پذیری و مدیریت نهاده ها کمک می کنند. که بطور کلی هدف این نوع کشاورزی تحقق کشاورزی پایدار است که در راستای کاهش استفاده از نهادهایی چون کودهای شیمیایی، آفت کش ها و علف کش ها و از طرفی کاهش آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی های آب های زیر زمینی عمل می کند و افزایش عملکرد، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی استفاده از نهاده ها و در نتیجه افزایش بازده اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.